Bestuurleden gezocht

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil staat momenteel voor een interessante maar omvangrijke taak om samen met het Bureau Stroming de ruimtelijke invulling van het Landgoed Bergzicht te stimuleren en te sturen. Daarbij is veel overleg nodig, zowel intern binnen het eigen bestuur als met de vele instanties en partners die bij dit proces betrokken zijn. Behalve met afgevaardigden van de twee gemeentebesturen, moeten ook gesprekken gevoerd worden met provinciale en KAN vertegenwoordigers, de eigenaren van percelen in het gebied, natuurorganisaties en vele andere belanghebbenden.

Ter ondersteuning van dit proces zoekt Bos en Kuil bekwame bestuursleden. Te denken valt aan personen die ervaring hebben met overlegsituaties in het bedrijfsleven of de overheid. Evenzeer welkom zijn personen die specifieke ervaring hebben op het terrein van ruimtelijke ordening, natuurontwikkeling, landschapsontwikkeling, biologie of geologie. Als u zelf niet wilt of kunt maar personen in uw omgeving kent die voor een dergelijke bestuursfunctie in aanmerking (willen) komen, verzoeken wij u de betreffende persoon aan ons bekend te maken.

U kunt ons mailen (info@bosenkuil.nl) of schrijven aan het secretariaat van de Vereniging Bos en Kuil, Ringbaan 58, 6584 BC Molenhoek

Gerelateerde berichten: