Beantwoording vragen GS Gelderland: bouwfanaten in raad Heumen verliezen terrein; commentaar van Bos en Kuil

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben vragen beantwoord van Statenlid Frits van der Schans (D66). Dezelfde vragen zijn eerder gesteld aan GS Limburg door D66 Statenlid Paul Wessels uit Gennep. (zie hieronder). GS Gelderland zijn van mening dat het gebied tussen Molenhoek en Malden momenteel niet in aanmerking kan komen als landelijke Ecologische Verbindingszone (EVZ) omdat de huidige budgetten daartoe niet toereikend zijn. De provincie heeft gekozen voor de EVZ ten noorden van Malden, de zone ten zuiden van Malden vinden GS te klein om als officiële EVZ in aanmerking te komen. Wel vinden GS het gebied lokaal ecologisch waardevol als onderdeel van de stuwwal en als gemeentelijke verbindingszone. GS willen dan ook in het kader van het provinciaal natuur- en landschapsbeleid, in het gebied alleen nog natuurontwikkeling, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer toestaan. De volledige tekst van de brief van GS treft u hieronder aan. Met deze plannen wordt volledig tegemoet gekomen aan de doelstellingen van de Vereniging Bos en Kuil, die in het gebied elke verdere bebouwing wil uitsluiten. Wij strijden al jaren om alleen nog milieuvriendelijke landbouw en natuurontwikkeling in het gebied toe te staan. Een meerderheid van de Heumense gemeenteraad wil nog steeds rücksichtslos in het gebied bouwen. Speculerende projectontwikkelaars hebben er pas een paar maanden geleden forse percelen grond aangekocht. Onlangs nog werd de weerstand tegen de opvattingen van Bos en Kuil zichtbaar toen in de raadscommissie Grondzaken twee onderzoeksrapporten van Bos en Kuil op de agenda stonden. De vertegenwoordigers van alle politieke partijen – op één na – hielden de kaken stijf op elkaar en konden geen goed woord uitbrengen voor het door Bos en Kuil verrichte onderzoek. Nog minder wenste men zich uit te spreken voor een discussie over de toekomst van het gebied. GS Gelderland doen dat nu wél en bovendien wordt in hun brief gesproken over gedegen vooronderzoek van Bos en Kuil! De democratie is in Heumen ver te zoeken; zelfs onze vereniging met bijna 1000 leden speelt het niet klaar om zelfs alleen maar een discussie over de ruimtelijke toekomst van het gebied in de gemeenteraad op gang te brengen. Maar daar gaan we wat aan doen. Wij twijfelen er nu niet meer aan dat politieke krachten en projectontwikkelaars gezamenlijk hun uiterste best zullen doen, om de plannen die GS met het gebied heeft, om zeep te helpen. Bos en Kuil blijft echter strijden voor behoud van het gebied. Opnieuw roepen wij iedereen op om voor € 2,30 per jaar lid te worden van Bos en Kuil. Wij hebben uw steun hard nodig. Vandaag 14 mei, hebben wij 898 leden; help ons er 1000 van te maken. Voor de duidelijkheid: Wij blijven ons buiten elke partijpolitiek houden. Maar evengoed zullen wij u, vóór de gemeenteraadsverkiezingen over drie jaar, nauwkeurig informeren over de standpunten en opvattingen van elke politieke partij in Heumen en in Mook ten aanzien van de bestemming van het open gebied tussen Malden en Molenhoek.

Gerelateerde berichten: