ALV 2018

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

Dinsdag 22 mei 2018 om 20.00 uur
De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Agenda ledenvergadering, aanvang 20:00 uur

 1. Welkom, opening
 2. Notulen ALV 2017
 3. Jaarverslag 2017 secretaris
 4. Financiën 2017, jaarverslag en begroting penningmeester
 5. Kascommissie, verslag en verkiezing
 6. Decharge penningmeester en begroting
 7. Stand van de zaken
  1. Landgoed Lage Lier
  2. Burgerinitiatief Samen Doen maakt Mooi en Groen 2017
  3. Snelfietspad

Pauze

 1. Bestuursopvolging en het voorbestaan van de vereniging
 2. Rondvraag
 3. Sluiting ledenvergadering