ALV 2017

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

Dinsdag 30 mei 2017 om 20.00 uur
De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Agenda ledenvergadering, aanvang 20:00 uur

 1. Welkom, opening
 2. Notulen ALV 2016
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financiën, jaarverslag en begroting penningmeester
 5. Kascommissie, verslag en verkiezing
 6. Decharge penningmeester en begroting
 7. Stand van zaken
  1. Landgoed Lage Lier
  2. Burgerinitiatief Samen Doen maakt Mooi en Groen 2016
  3. Snelfietspad
  4. Plannen uitbreiding “bollenboer”
 8. Vacant komen voorzitterschap en oproep voor nieuwe bestuursleden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Pauze

Openbare lezing, aanvang 21:15 uur

Henk Blaauw:
Het Lierdal en zijn geschiedenis