ALV 2016

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Dinsdag 31 mei 2016 om 20.00 uur
De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Agenda ledenvergadering, aanvang 20.00 uur

 1. Welkom en opening
 2. Notulen ALV 2015 en ELV 4 juni 2015
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Financiën, jaarverslag en begroting penningmeester
 5. Kascommissie, verslag en verkiezing
 6. Decharge penningmeester en begroting
 7. Dankwoord voor oud voorzitter en secretaris
 8. Stand van zaken
  1. Landgoed De Kleine Lier
  2. Landgoed De Lage Lier
  3. Snelfietsroute
 9. Rondvraag
 10. Sluiting ledenvergadering

Pauze

Openbare discussie, aanvang 21:30 uur
Lierdal, mogelijkheden en bedreigingen