ALV 2015

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015

Donderdag 26 februari 2015 om 19.30 uur
De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Agenda ledenvergadering, aanvang 19.30 uur

 1. Welkom en opening
 2. Notulen ALV 2014 en ELV 17 juni 2014
 3. Jaarverslag 2014
 4. Financiën, jaarverslag en begroting
 5. Kascommissie, verslag en verkiezing
 6. Decharge penningmeester
 7. Bestuurswisseling, aftredend Sander van de Meent
 8. Boomgaard Lierseweg, zie nieuwsbrief
 9. Stand van zaken
  1. Landgoed De Kleine Lier
  2. Landgoed De Lage Lier
  3. Bestemmingsplan Lierdal, Heumens deel
  4. Snelfietsroute
 10. Rondvraag
 11. Sluiting ledenvergadering

Pauze
“Wilde” ideeën voor het Lierdal

Openbare lezing, aanvang 21:00 uur

Tom van Weert, Samen Doen:
Boomgaard aan de Lierseweg