ALV 2014

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014

Dinsdag 25 februari om 19.30 uur
Landgoed Bergzicht/De Raaf, Rijksweg 232, 6582 AB Heumen

Let op: andere locatie dan gebruikelijk!

Agenda ledenvergadering, aanvang 19.30 uur

 1. Welkom en opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2013. Hier te downloaden
 3. Jaarverslag 2013. Hier te downloaden
 4. Financieel jaarverslag 2013 en benoeming kascommissie 2014. Verslag wordt ter vergadering uitgedeeld en kan tevens via deze link gedownload worden
 5. Bestuur:
  • Jan Paul Bevoort, voorzitter
  • Ben Crul, secretaris
  • Robert Beurze, penningmeester
  • Ivo Sindram, lid
  • Sander van de Meent, lid
 6. Voorgenomen vestiging Landgoed De Lage Lier
 7. Voorgenomen vestiging Landgoed De Kleine Lier
 8. Plannen 2014
 9. Rondvraag

20:15u: Pauze

20:30u: Openbaar deel ledenvergadering

Politiek Debat Toekomst Lierdal

In het kader van Gemeenteraadsverkiezingen 2014 zullen de politieke partijen in de gemeente Mook en Middelaar, en de gemeente Heumen hun visie geven op de toekomst van het Lierdal en de gevolgen die de komst van landgoederen daarop zal hebben.
Bos en Kuil prijst zich gelukkig dat de partijen van zowel Mook en Middelaar als Heumen aanwezig zijn. Het Lierdal ligt immers in beide gemeenten en zijn daarmee allebei direct belanghebbend.
Een mooie gelegenheid voor u als kiezer om te weten waar onze politieke partijen staan als het gaat om de groene waarden binnen onze gemeenten.
De bijeenkomst sluit aan op het besloten deel van onze ledenvergadering en duurt tot uiterlijk 22.30 uur.

Grijp deze kans aan om ook ùw stem te laten horen!