ALV 2013

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013

Donderdag 7 maart 2013 om 19.30 uur
De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Agenda ledenvergadering, aanvang 19.30 uur

 1. Welkom en opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012, klik hier voor de notulen
 3. Jaarverslag 2012, klik hier voor het verslag
 4. Financieel jaarverslag 2012 en benoeming kascommissie 2013
 5. Bestuur:
  • Jan Paul Bevoort, voorzitter
  • Ben Crul, secretaris
  • Robert Beurze, penningmeester
  • Ivo Sindram, bestuurslid
  • Tijn Kwaaitaal, aftredend
  • Sander van de Meent, te benoemen nieuw bestuurslid
 6. Convenant Heemtuin, klik hier om het convenant te downloaden
 7. Lopende zaken
 8. Plannen 2013

Pauze
De bestuursleden zullen graag informeel met u van gedachten wisselen.

Openbare lezing, aanvang 20.30 uur
Lezing door Wim Berendijk, initiatiefnemer Lierdal groen en Jef Gielen:
‘Nieuwe hagen in het Lierdal’