Jaarvergadering

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

25 maart 2021 om 19:30 uur – 21:30 uur, digitaal

Agenda ledenvergadering, aanvang 19:30 uur, einde 21:30 uur
Alleen toegankelijk voor leden, u dient zich vooraf aan te melden voor deze digitale vergadering. U kunt ook vooraf vragen stellen over de agenda, via e-mail of de post.

 1. Welkom, Tom van Weert (vz.).
 2. Bedreigingen Lierdal, plannen en activiteiten, zie nieuwsbrief 2021.
  Het bestuur stelt voor het Schaduwbosje in Lierdal Malden-Zuid uit te breiden met 8 wat grotere notenbomen (€ 1.000) en moedigt andere initiatieven in het Lierdal aan een aanvraag bij Bos en Kuil in te dienen.
 3. Notulen ALV 2020, Marcel Alink (secr.).
 4. Jaarverslag 2020, Marcel Alink (secr.).
 5. Financieel verslag 2020 en begroting 2021, Arno Sprinkhuizen (penm.).
 6. Verslag kascommissie (Robert Beurze, Hans Dingemanse), decharge bestuur.
 7. Verkiezing nieuw lid kascommissie (voorgedragen wordt Sjoerd Wendelaar); Robert Beurze treedt af.
 8. Bestuursverkiezing. Aftredend: Arno Sprinkhuizen, terstond herkiesbaar.
 9. Rondvraag.

Klik voor oudere notulen op de volgende pagina.