Jaarvergadering

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2024

25 april 2024, 19:30 uur – 21:30 uur
Pitch&Put Molenhoek,
Lierweg 2C, Molenhoek

19u30: Alleen voor leden

Agenda

  1. Welkom, Tom van Weert (vz.)
  2. Verslag ALV 2023*, Marcel Alink (secr.)
  3. Secretarieel Jaarverslag 2023* Marcel Alink (secr.)
  4. Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024*, Sander van de Meent (penm.)
  5. Verslag kascommissie
  6. Decharge bestuur
  7. Verkiezing nieuw lid kascommissie
  8. Bestuursverkiezing. Sander van de Meent is aftredend en terstond herkiesbaar
  9. Rondvraag, o.a. naar aanleiding van de Nieuwsbrief van april 2024
  10. Sluiting

*Indien u een papieren versie wilt ontvangen, kunt u een berichtje sturen naar het secretariaat.

20:30 uur openbaar gedeelte

Vleermuizen in het Lierdal interactieve presentatie
De vele vleermuizen in het Lierdal wijzen op een hoge biodiversiteit. Ecoloog Eric Jansen vertelt over voorkomende soorten, bespreekt wat bedreigingen zijn en draagt oplossingen aan voor deze beschermde diersoort.

 

Klik voor oudere notulen op de volgende pagina.