Jaarvergadering

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

10 mei 2022, 19:30 uur – 21:30 uur
Gemeenschapshuis De Wieken,
Esdoornlaan 5, Molenhoek

Alleen toegankelijk voor leden.

Agenda

  1. Welkom, Tom van Weert (vz.).
  2. Bestuursverkiezing; het bestuur draagt Sander van de Meent voor als nieuw bestuurslid.
  3. Bespreking van de inhoud Nieuwsbrief februari 2022.
  4. Verslag ALVĀ  2021*, Marcel Alink (secr.).
  5. Secretarieel jaarverslag 2021*, Marcel Alink (secr.).
  6. Financieel jaarverslag* 2021 en begroting 2022, Sander van de Meent (plv. penm.).
  7. Verslag kascommissie (Hans Dingemanse, Sjoerd Wendelaar); decharge bestuur.
  8. Verkiezing nieuw lid kascommissie; Hans Dingemanse is aftredend lid.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

*Als u een papieren exemplaar wenst te ontvangen kunt u dit via e-mail of post laten weten.

Klik voor oudere notulen op de volgende pagina.