Jaarvergadering

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

25 april 2023, 19:30 uur – 21:30 uur
Pitch & Put Molenhoek,
Lierweg 2C, Molenhoek

19:30 uur: alleen toegankelijk voor leden.

Agenda

  1. Welkom, Tom van Weert (vz.).
  2. Benoeming plaatsvervangend lid kascommissie.
  3. Verslag ALV 10 mei 2022*, Marcel Alink (secr.).
  4. Secretarieel jaarverslag 2022*, Marcel Alink (secr.).
  5. Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023*, Sander van de Meent (penm.).
  6. Verslag kascommissie; decharge bestuur.
  7. Verkiezing nieuw lid kascommissie.
  8. Bestuursverkiezing. Marcel Alink is aftredend en terstond herkiesbaar.
  9. Rondvraag, o.a. naar aanleiding van de Nieuwsbrief van april 2023.
  10. Sluiting.

*Indien u een papieren versie wilt ontvangen, kunt u een berichtje sturen naar het secretariaat.

20:30 uur openbaar gedeelte

Boer en burgers maken samen een biodivers Lierdal
Presentatie door Marcel Alink (Samen Doen)
en Stan Bruijsten (Boer Stan)

 

Klik voor oudere notulen op de volgende pagina.