Maandelijks archief: juli 2014

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan De Lage Lier

Bos en Kuil heeft een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan ingediend bij de gemeente Mook en Middelaar. Via onderstaande links zijn de reactie en de bijlagen te downloaden. Inspraakreactie Rapport Bongers Landschap Supplement bij het rapport

Concept verslag ledenvergadering

Op 17 juni jl. is er een extra ledenvergadering geweest waar een discussie plaats vond over de door de Stadsregio voorgestelde route voor een nieuw te realiseren snelfietspad. De vergadering is op verzoek van de heren Brouwer en Alink georganiseerd. …

Lees verder