Maandelijks archief: juni 2014

Intrekken steun aanleg snelfietspad

Het bestuur van Bos en Kuil heeft naar aanleiding van de ledenvergadering van 17 juni jongstleden een brief gestuurd naar de colleges van B en W van Heumen en Mook en Middelaar en de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Daarin wordt gemeld …

Lees verder

Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Lage Lier ter inzage

In Ter Sprake van 17 juni maakt de gemeente Mook en Middelaar het volgende bekend: vanaf 18 juni liggen het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis te Mook. De plannen zijn ook digitaal te …

Lees verder