Maandelijks archief: februari 2007

Variant GHMN aansluiting Groesbeek op A73

Naar aanleiding van de nieuwe variant GHMN van het buurtcommite Maasveld, heeft het bestuur van Bos en Kuil onderstaande brief verstuurd naar de Gemeentebesturen van Heumen en Mook en Middelaar en de Raadswerkgroep Ringbaan Noord.