Algemene Ledenvergadering 2016

Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil nodigt alle leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Dinsdag 31 mei 2016 om 20.00 uur
De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek

Klik hier voor de agenda en stukken

Groot succes voor Bos en Kuil bij de Raad van State

Op 30 juni 2015 is Bos en Kuil in beroep gegaan tegen het besluit van de Gemeente Mook en Middelaar op 9 april 2015, waarin het bestemmingsplan van het Landgoed De Kleine Lier werd vastgesteld, waarmee de gemeente de komst van dat landgoed mogelijk maakte. Aan de bezwaren van Bos en Kuil was volledig voorbij gegaan.

Lees verder

(Voor-)ontwerp bestemmingsplan Landgoed de Lage Lier

In juli 2014 heeft de Vereniging Bos en Kuil een inspraakreactie gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan Landgoed de Lage Lier. De gemeente Mook en Middelaar heeft een reactie gestuurd op alle verzamelde inspraakreacties. Deze kunt u hieronder downloaden.

Tevens is de begeleidende brief met de aankondiging ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan per 9 juli 2015 te downloaden via de tweede link.

Lees verder

Vertrek voorzitter en secretaris

Het bestuur van Bos en Kuil geeft te kennen dat haar voorzitter de heer Jan Paul Bevoort en haar secretaris de heer Ben Crul op maandag 8 juni 2015 per direct hun bestuursfuncties hebben neergelegd. Als reden hebben zij beiden aangegeven zich niet te kunnen verenigen met de uitspraak van de extra ledenvergadering van 4 juni jongstleden. Hoewel het bestuur begrip heeft voor hun keuze, betreurt zij het plotselinge vertrek van beide bestuursleden bijzonder. Beiden hebben erg veel gedaan voor Bos en Kuil en in het bijzonder de voorzitter heeft jarenlang zijn stempel op de vereniging gedrukt. Door hun grote inzet en enthousiasme werd bijvoorbeeld de Bos en Kuil fair van enkele jaren geleden een groot succes. Zonder hen beiden zou Bos en Kuil niet de sterke vereniging zijn geweest die zij thans is.

De overgebleven leden van het bestuur zullen zich op korte termijn beraden over de situatie, over de wijze waarop het werk zal worden voortgezet en over een passend afscheid voor de heren Bevoort en Crul.

Ivo Sindram, Robert Beurze en Marcel Alink.

Lees verder

Leden Bos en Kuil stemmen over landgoed De Lage Lier

Tijdens de Extra Ledenvergadering van donderdag 4 juni 2015, met als enig onderwerp landgoed De Lage Lier, heeft het bestuur van Bos en Kuil de leden de vraag voorgelegd welke positie de vereniging tegenover het initiatief moet innemen.

Nadat de initiatiefnemers van het landgoed hun plannen hadden toegelicht met beeldmateriaal en een film, kregen verschillende leden van de vereniging de gelegenheid hun mening over de plannen te uiten en toe te lichten. Daarna volgde een discussie met de zaal, waarbij de initiatiefnemers een groot aantal vragen voorgelegd kregen.

Lees verder